Athena

Home  >>  Le serie  >>  Effetto marmo  >>  Athena

 

 

 

almond

122,6,0x122,6 cm

48”x48”

LR

61,5x61,5 cm

24”x24”

N

61,0x61,0 cm

24”x24”

R

61,0x61,0 cm

24”x24”

LR

60,0x121,0 cm

24”x48”

LR

30,8x61,5 cm

12”x24”

N

30,4x61,0 cm

12”x24”

R

30,2x60,8 cm

12”x24”

LR


 

bianco

61,5x61,5 cm

24”x24”

N

61,0x61,0 cm

24”x24”

R

61,0x61,0 cm

24”x24”

LR

60,0x121,0 cm

24”x48”

LR

30,8x61,5 cm

12”x24”

N

30,4x61,0 cm

12”x24”

R

30,2x60,8 cm

12”x24”

LR


 

grigio

122,6,0x122,6 cm

48”x48”

LR

61,5x61,5 cm

24”x24”

N

61,0x61,0 cm

24”x24”

R

61,0x61,0 cm

24”x24”

LR

60,0x121,0 cm

24”x48”

LR

30,8x61,5 cm

12”x24”

N

30,4x61,0 cm

12”x24”

R

30,2x60,8 cm

12”x24”

LR


 

nero

122,6,0x122,6 cm

48”x48”

LR

61,5x61,5 cm

24”x24”

61,0x61,0 cm

24”x24”

R

61,0x61,0 cm

24”x24”

LR

60,0x121,0 cm

24”x48”

LR

30,8x61,5 cm

12”x24”

N

30,4x61,0 cm

12”x24”

R

30,2x60,8 cm

12”x24”

LR